« به سامانه تقاضاي شغلي پژوهشگاه صنعت نفت خوش آمديد »

  سامانه فرصتهاي شغلي پژوهشگاه صنعت نفت با هدف گردآوري و ساماندهي تقاضاهاي شغلي و به‌كارگيري تخصص و توانايي هاي متقاضيان کارشناسی و به بالا در پروژه هاي جاري پژوهشگاه صرفا به صورت همكاري پاره وقت و همچنين گردآوري تقاضاهاي انتقال كاركنان رسمي از صنعت نفت طراحي گرديده است،‌ خواهشمند است با تكميل دقيق صفحات پيش بيني شده، پژوهشگاه را در استفاده بهينه از خدمات جنابعالي ياري فرمائيد. ضمناً در مورد استخدام و انجام طرح نظام موارد زير مورد تاكيد است:
الف: استخدام
1 - آزمون استخدامی

پژوهشگاه صنعت نفت با توجه به سياستهاي معاونت منابع انساني وزارت نفت قسمتي از نياز نيروي انساني خود را از طريق آزمونهای استخدامی كه اطلاعيه های مربوطه از طريق رسانه های عمومی اطلاع رسانی مي شود را تامين مي كند. چگونگی ثبت نام و شرايط شركت دانش آموختگان دانشگاهها در آزمونهای صنعت نفت در قالب آگهی های استخدامی اطلاع رسانی مي شود. در ضمن در صورت برگزاري آزمون، آگهي مربوطه در سايت معاونت توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت به آدرس سايت www.mop.ir قرار مي گيرد.

2 - فراخوان وزارت علوم
پژوهشگاه صنعت نفت با توجه به سياستهاي معاونت منابع انساني وزارت نفت و وزارت علوم بخش ديگري از نياز نيروي انساني خود را از طريق فراخوان هاي جذب هيات علمي وزارت علوم تامين مي نمايد كه چگونگی ثبت نام و شرايط شركت دانش آموختگان دانشگاهها در اين فراخوان ها از طريق سايت وزارت علوم در ماه هاي شهريور و بهمن هر سال اطلاع رسانی مي شود. جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به آدرس سايت www.msrt.irمراجعه فرماييد.
ب: طرح نظام
- طرح نخبه وظيفه
همچنين انجام طرح سربازي با اجراي يك طرح تحقيقاتي براي «اعضاء بنياد ملي نخبگان» با ارائه معرفي نامه از بنياد ملي نخبگان نيروهاي مسلح قابل انجام است.
- امريه سربازي
جذب امريه سربازي در پژوهشگاه در مقطع کارشناسی ارشد و دكتري به طور متمركز و از طريق سايت معاونت توسعه منابع انساني و مديريت به آدرس www.mop.ir قسمت سامانه امریه سربازی انجام ميشود. قابل ذکر می باشد این سامانه اول تا دهم ماه های زوج برای اعزامی شش ماه آینده باز می باشد.
- شرایط جذب امریه سربازی
1- الف) تاهل، ب) معافیت از رزم، ج) تحت پوشش کمیته امداد، د) تحت پوشش بهزیستی، و) خانواده ایثارگر
2- پذیرش امریه در پژوهشگاه صنعت نفت صرفاٌ از بین فارغ التحصیلان دانشگاه ها در جدول پایین اضافه و فقط در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری امکان پذیر خواهد بود.
نوع دانشگاه

معدل تحصیلی در رشته های

فنی غیرفنی
دانشگاه صنعت نفت – صنعتي شريف- تهران – تربيت مدرس – صنعتي اميركبير – شيراز – صنعتي اصفهان – شهيد بهشتي – علم و صنعت ايران – تبريز و فردوسي مشهد 17 18
- رشته های تحصیلی مورد پذیرش:
1- مهندسـی بالادستي نفت (كليه گرايش ها) 2- مهندسي شيمي (کلیه گرایش ها به استثنای صنایع غذایی، داروسازی، مهندسی هسته ای و مهندسی مهمات و تسلیحات) 3- زمين شـناسي  4- ايمني صنعتي 5- مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها) 6- مهندسی برق (کلیه گرایش ها به استثنای گرایش مهندسی پزشکی) 7- مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) 8- مهندسی عمران (کلیه گرایش ها به استثنای گرایش سازه های هیدرولیکی و مهندسی رودخانه) 9- مهندسی متالورژی و مواد (کلیـه گرایش ها به اسـتثنای گرایش سـرامیک و اسـتخراج فلزات) 10- مهندسـی کامپیوتر (کلیه گرایش ها به استثنای گرایش هوش مصنوعی) 11- مهندسی معدن 12- كارشناسي ارشد مديريت اجرايي (MBA) و مديريت صنعتي با گرايش هاي توليد و عمليات و تحقيق در عمليات 13- حسابداري 14- شيمي (صرفاً دكتري در پژوهشگاه صنعت نفت) 15- مهندسي مواد (گرايش هاي خوردگي و حفاظت از مواد) 16- مهندسي فناوري اطلاعات (كليه گرايش ها به جز تجارت الكترونيك) 17- مديريت تكنولوژي (گرايش انتقال تكنولوژي) 18- مهندسي سيستم هاي انرژي 19- ژئوفيزيك (گرايش هاي لرزه شناسي، ژئوفيزيك، مغناطيس).
  ورود به سامانه