« به سامانه تقاضاي شغلي پژوهشگاه صنعت نفت خوش آمديد »

  سامانه تقاضای شغلي پژوهشگاه صنعت نفت با هدف گردآوري و ساماندهي تقاضاهاي انتقال كاركنان رسمي از صنعت نفت و همچنین به‌كارگيري تخصص و توانايي هاي متقاضيان کارشناسی و به بالا در پروژه هاي جاري پژوهشگاه صرفا به صورت همكاري پاره وقت طراحي گرديده است.
  ورود به سامانه
ضمناً در مورد استخدام و انجام طرح نظام موارد زير مورد تاكيد است:
1 - فراخوان‌های استخدامی

پژوهشگاه صنعت نفت با توجه به سياستهاي وزارت نفت قسمتي از نياز نيروي انساني خود را از طريق فراخوانهای عمومی كه اطلاعيه های مربوطه از طريق رسانه های عمومی اطلاع رسانی مي شود تامين مي كند. چگونگی ثبت نام و شرايط شركت دانش آموختگان دانشگاه‌ها در فراخوان در قالب آگهی هایی اطلاع رسانی مي شود. در ضمن در صورت برگزاري فراخوان، آگهي مربوطه در سايت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت به آدرس سايت www.mop.ir یا jad.mop.ir قرار مي گيرد.

2- طرح نظام
    الف- طرح نخبه وظيفه
     همچنين انجام طرح سربازي با اجراي يك طرح تحقيقاتي براي «اعضاء بنياد ملي نخبگان» با ارائه معرفي نامه از دانشگاه عالی دفاع ملی (داعا) قابل انجام است.
    ب- امريه سربازي
     جذب امريه سربازي در پژوهشگاه در مقطع کارشناسی ارشد و دكتري به طور متمركز و از طريق سايت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به آدرس www.mop.ir قسمت سامانه امریه سربازی انجام ميشود. قابل ذکر می باشد این سامانه اول تا دهم ماه های زوج برای اعزامی شش ماه آینده باز می باشد.
   - شرایط جذب امریه سربازی
1- الف) تاهل، ب) معافیت از رزم، ج) تحت پوشش کمیته امداد، د) تحت پوشش بهزیستی، و) خانواده ایثارگر
2- پذیرش امریه در پژوهشگاه صنعت نفت صرفاٌ از بین فارغ التحصیلان دانشگاه ها در جدول پایین اضافه و فقط در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری امکان پذیر خواهد بود.
نوع دانشگاه

معدل تحصیلی در رشته های

فنی غیرفنی
دانشگاه صنعت نفت – صنعتي شريف- تهران – تربيت مدرس – صنعتي اميركبير – شيراز – صنعتي اصفهان – شهيد بهشتي – علم و صنعت ايران – تبريز و فردوسي مشهد 17 18
- رشته های تحصیلی مورد پذیرش:
1- مهندسـی بالادستي نفت (كليه گرايش ها) 2- مهندسي شيمي (کلیه گرایش ها به استثنای صنایع غذایی، داروسازی، مهندسی هسته ای و مهندسی مهمات و تسلیحات) 3- زمين شـناسي  4- ايمني صنعتي 5- مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها) 6- مهندسی برق (کلیه گرایش ها به استثنای گرایش مهندسی پزشکی) 7- مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) 8- مهندسی عمران (کلیه گرایش ها به استثنای گرایش سازه های هیدرولیکی و مهندسی رودخانه) 9- مهندسی متالورژی و مواد (کلیـه گرایش ها به اسـتثنای گرایش سـرامیک و اسـتخراج فلزات) 10- مهندسـی کامپیوتر (کلیه گرایش ها به استثنای گرایش هوش مصنوعی) 11- مهندسی معدن 12- كارشناسي ارشد مديريت اجرايي (MBA) و مديريت صنعتي با گرايش هاي توليد و عمليات و تحقيق در عمليات 13- حسابداري 14- شيمي (صرفاً دكتري در پژوهشگاه صنعت نفت) 15- مهندسي مواد (گرايش هاي خوردگي و حفاظت از مواد) 16- مهندسي فناوري اطلاعات (كليه گرايش ها به جز تجارت الكترونيك) 17- مديريت تكنولوژي (گرايش انتقال تكنولوژي) 18- مهندسي سيستم هاي انرژي 19- ژئوفيزيك (گرايش هاي لرزه شناسي، ژئوفيزيك، مغناطيس).
  ورود به سامانه