« به سامانه تقاضاي شغلي پژوهشگاه صنعت نفت خوش آمديد »

  سامانه فرصتهاي شغلي پژوهشگاه صنعت نفت با هدف گردآوري و ساماندهي تقاضاهاي شغلي و به‌كارگيري تخصص و توانايي هاي متقاضيان کارشناسی و به بالا در پروژه هاي جاري پژوهشگاه صرفا به صورت همكاري پاره وقت و همچنين گردآوري تقاضاهاي انتقال كاركنان رسمي از صنعت نفت طراحي گرديده است،‌ خواهشمند است با تكميل دقيق صفحات پيش بيني شده، پژوهشگاه را در استفاده بهينه از خدمات جنابعالي ياري فرمائيد. ضمناً در مورد استخدام و انجام طرح نظام موارد زير مورد تاكيد است:
الف: استخدام
1 - آزمون استخدامی
پژوهشگاه صنعت نفت با توجه به سياستهاي معاونت منابع انساني وزارت نفت قسمتي از نياز نيروي انساني خود را از طريق آزمونهای استخدامی كه اطلاعيه های مربوطه از طريق رسانه های عمومی اطلاع رسانی مي شود را تامين مي كند. چگونگی ثبت نام و شرايط شركت دانش آموختگان دانشگاهها در آزمونهای صنعت نفت در قالب آگهی های استخدامی اطلاع رسانی مي شود. در ضمن در صورت برگزاري آزمون، آگهي مربوطه در سايت معاونت توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت به آدرس سايت www.pmhr.ir قسمت آزمون استخدامي نفت قرار مي گيرد.
2 - فراخوان وزارت علوم
پژوهشگاه صنعت نفت با توجه به سياستهاي معاونت منابع انساني وزارت نفت و وزارت علوم بخش ديگري از نياز نيروي انساني خود را از طريق فراخوان هاي جذب هيات علمي وزارت علوم تامين مي نمايد كه چگونگی ثبت نام و شرايط شركت دانش آموختگان دانشگاهها در اين فراخوان ها از طريق سايت وزارت علوم در ماه هاي شهريور و بهمن هر سال اطلاع رسانی مي شود. جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به آدرس سايت www.msrt.ir/sites/jazbsite مراجعه فرماييد.
ب: طرح نظام
1- امريه سربازي
جذب امريه سربازي در پژوهشگاه در مقطع کارشناسی ارشد و دكتري به طور متمركز و از طريق سايت معاونت توسعه منابع انساني و مديريت به آدرس www.pmhr.ir قسمت طرح خدمت نظام در صنعت نفت انجام مي شود.
2- طرح نخبه وظيفه
همچنين انجام طرح سربازي با اجراي يك طرح تحقيقاتي براي «اعضاء بنياد ملي نخبگان» با ارائه معرفي نامه از بنياد ملي نخبگان نيروهاي مسلح قابل انجام است.
  ورود به سامانه